Forside   Fiskeplass   Om fiskeplass   Kontakt oss  

 

Om fiskeplass.

 
Fiskeplass er eit system for salg av fiskeplassar på nett med fylgjande eigenskapar:
 
  • Lag eller enkeltgrunneigar kan administrera sine eigne fiskeplassar.
  • Inkluderer betaling på nett med Visa / Mastercard.
  • Kan kombinerast med salg av tilleggstjenester.
  • Kunde kan kjøpe fiskeplassar/tenester frå ulike grunneigarar samtidig.
  • Kvittering blir sendt på epost.
  • Kan settast opp frittståande eller som komplett web integrert i vår publiseringsløysing DISWeb.
  • Rimeleg i drift.

Om du ynskjer meir informasjon kontakt oss.


 
    dform.no - Kontakt
       Rediger